Εικόνα

Εικόνα 

Εικόνα

Eπίγεια και δορυφορική τηλεόραση, προβολείς κ.ά.

 • Ασύρματα A/V link
  Ασύρματα A/V link

  Συσκευές ασύρματης μετάδοσης εικόνας-ήχου

 • Βάσεις TV
  Βάσεις TV

  Βάσεις στήριξης τοίχου για τηλεοράσεις και monitor

 • Δέκτες δορυφορικοί
  Δέκτες δορυφορικοί

  Ψηφιακοί δέκτες-αποκωδικοποιητές για λήψη δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών DVB-S

 • Δέκτες επίγειοι
  Δέκτες επίγειοι

  Ψηφιακοί δέκτες-αποκωδικοποιητές για λήψη επίγειων τηλεοπτικών καναλιών DVB-T

 • Τηλεχειριστήρια
  Τηλεχειριστήρια

  Τηλεχειριστήρια τηλεόρασης, προγραμματιζόμενα τηλεχειριστήρια