Ηλεκτρολογικά 

Ηλεκτρολογικό υλικό και συσκευές πάσης φύσεως: τροφοδοσία, πολύπριζα, λαμπτήρες κ.ά.