Σκληροί δίσκοι 

Σκληροί δίσκοι

Εσωτερικοί και εξωτερικοί δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων, μηχανικοί και SSD