Πολύπριζα 

Πολύπριζα

Απλά πολύπριζα για ρευματοδοσία πολλαπλών συσκευών από μία παροχή ρεύματος