Κάτοπτρα 

Κάτοπτρα

Κάτοπτρα - «πιάτα» για λήψη δορυφορικών καναλιών