Πολυδιακόπτες 

Πολυδιακόπτες

Πολυδιακόπτες - multiswitch για πολλαπλή διανομή σήματος