Πρέσες - crimp tools 

Πρέσες - crimp tools

Πρέσες και καρφωτικά εργαλεία για εργασία με δικτυακά-τηλεφωνικά καλώδια και patch panels