Ηλεκτρολογικά 

Ηλεκτρολογικά

Ηλεκτρολογικό υλικό και συσκευές πάσης φύσεως: τροφοδοσία, πολύπριζα, λαμπτήρες κ.ά.