Γραφική ύλη 

Γραφική ύλη

Μολύβια, Στυλό, Μαρκαδόροι, Σβηστικά κ.α.