Αντιστάσεις ακριβείας 1% 0.6W  

Αντιστάσεις ακριβείας 1% 0.6W

Αντιστάσεις ακριβείας 1% 0.6W