Αντιστάσεις cr50 1/2W 

Αντιστάσεις cr50 1/2W

Αντιστάσεις cr50 1/2W