Εικόνα - Ήχος 

Εικόνα - Ήχος

Κορυφαίο οπτικοακουστικό υλικό

  • Εικόνα
    Εικόνα

    Eπίγεια και δορυφορική τηλεόραση, προβολείς κ.ά.

  • Ήχος
    Ήχος

    Κονσόλες μίξης, ενισχυτές, μικρόφωνα, ηχεία κ.ά.