Μπαταρίες λιθίου και ρολογιών 

Μπαταρίες λιθίου και ρολογιών

Μπαταρίες λιθίου, φωτογραφικών μηχανών και μπαταρίες μικρού μεγέθους/ρολογιών διαφόρων τύπων