Μετασχηματιστές υψηλής τάσης 

Μετασχηματιστές υψηλής τάσης

Μετασχηματιστές υψηλής τάσης της HR για επισκευή τηλεοράσεων, monitor και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών