Πυκνωτές 

Πυκνωτές

Μεγάλη ποικιλία ηλεκτρολυτικών πυκνωτών, σε διάφορες χωρητικότητες και βολτάζ